דוראד אנרגיה

דוראד אנרגיה

דוראד אנרגיה בע"מ התאגדה בשנת 2002 במטרה לעסוק בייצור חשמל ואספקתו לצרכני קצה פרטיים. החברה הקימה תחנת כח מדרום לאשקלון מסוג מחזור משולב (מחז"מ), המוסקת בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר (כגיבוי) עם כושר ייצור של כ-860 מגוואט בעלות של 1.3 מיליארד דולר.

כל יכולת ייצור החשמל של תחנת הכח נמכרה ללקוחות קצה בתעריפים תחרותיים למגוון חברות מובילות במשק הישראלי ביניהן: משרד הביטחון, חברות מזון, חברות תעשיה, בנקים, מקורות, אסם, תעשיה אווירית, מלונות דן, רשת מלונות פתאל, רשת ישרוטל, גזית גלוב, כתר פלסטיק, שטראוס, קיבוצים רבים ועוד. הולכת החשמל ללקוחות החברה מתבצעת באמצעות קווי ההולכה והחלוקה של חח"י, בהתאם להוראות חוק משק החשמל התשנ"ו – 1996 ותקנותיו, לאמות המידה ולתעריפים הנקבעים בידי רשות החשמל.

בנובמבר 2010 ביצעה חברת דוראד אנרגיה סגירה פיננסית, ובמרץ 2011 היא החלה בבנייתה של תחנת הכוח הפרטית הראשונה הגדולה בישראל, אשר הפעלתה המסחרית החלה במאי 2014. קבלן הפרויקט, שהיה אחראי על התכנון, ההפעלה, והרצת המתקן עד למסירה, הייתה חברת Wood Group. חברת אזום שבבעלות חברת אדלטק, מתפעלת ומתחזקת את תחנת הכח החל מהפעלתה המסחרית.