כוכב התבור אנרגיה

כוכב התבור אנרגיה

תחנת האנרגיה כוכב התבור הינה תחנת כוח הפועלת על גז טבעי, אשר עתידה לקום כ-3.5 ק"מ ממושב רמת צבי, על אדמות המושב.
התחנה עתידה לייצר כ-1,200MW חשמל ללקוחות באזור וברחבי הארץ, באמצעות טכנולוגיה חדשנית המשתמשת בגז טבעי כדלק העיקרי לייצור האנרגיה, ותתחבר לקווי ההולכה של חברת החשמל.

מיקומה של התחנה נבחר לאחר סקירה מקיפה של השטחים הפתוחים באזור, ומתוך כוונה למצוא מיקום בו התחנה לא תהווה הפרעה ויזואלית לתושבי האזור. המיקום שנבחר נמצא בינות הרים וגבעות, בנקודה בה הקרקע נמוכה מעט מיתר האזור. בנוסף, התחנה תהיה מוקפת בסוללת עפר אשר תסתיר אותה מהסביבה ותפחית את היכולת לראות את התחנה מבתי התושבים ומהכבישים באזור.

תכנון התחנה נעשה מתוך כוונה להפחית עד כמה שאפשר את הטביעה הוויזואלית של התחנה, ולאפשר לה להשתלב ככל הניתן בנוף הטבעי המקיף אותה.

תחנת האנרגיה כוכב התבור מחויבת לעמוד בתקנים המחמירים ביותר הנוגעים לאיכות האוויר והסביבה, ולא תחסוך במשאבים על מנת לוודא כי פעילותה לא תגרום נזק סביבתי לחי, לצומח, לנחלים ולאדמה באזור.

ייצור חשמל מגז טבעי הינו ייצור נקי ויעיל –  כך פליטת חלקיקי SO2 במהלך ייצור חשמל מגז טבעי קטנה ב-99% מהכמות הנפלטת בעת ייצור חשמל מפחם, ופליטת חלקיקי NOX במהלכו קטנה ב-34%.

כמו-כן, תותקן בארובת תחנת הכוח מערכת ניטור רציף לאיכות אוויר, אשר תשלח נתונים 24/7 לאיגוד הערים האזורי, ותשודר באופן נגיש באמצעות אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. ריכוזי הפליטות יעמדו בתקנים המחייבים בהיתר הפליטה שיינתן לתחנה, וכל חריגה בפליטת מזהמים תביא להפסקה מיידית של פעילות המתקן עד לתיקון התקלה.

על פי דרישות והנחיות משרד האנרגיה, בתחנה ייבנה מיכל סולר למקרה חירום בלבד אשר יכיל את כמות הסולר המינימלית הנדרשת.
המיכל ייבנה, ימוגן ויאובטח כך שלא יתאפשר מגע של סולר עם האדמה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בנוסף, בתחנה יותקנו אמצעי כיבוי, אשר יכולים להתמודד עם התלקחות של סולר בשניות, ומבלי שייגרם נזק סביבתי במתקן או מחוצה לו.