רמת נגב אנרגיה

רמת נגב אנרגיה

רמת נגב אנרגיה מזרימה אנרגיה חדשה של שינוי לאזור התעשיה נאות חובב. התחנה נבנתה במפעל אדמה מכתשים, בהיקף השקעה של כ-200 מיליון $. באוגוסט 2012 נחתמו הסכמי המימון (סגירה פיננסית) עם קונסורציום מממנים בהובלת בנק לאומי לישראל אליו הצטרפו – כלל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ופסגות. הסכם המימון שנחתם הכיל במסגרתו את מימון תחנת הכוח רמת נגב אנרגיה בע"מ ואשדוד אנרגיה בע"מ בהיקף כולל של למעלה ממיליארד ₪ ובתוספת הון עצמי.

חברת M+W ישראל נבחרה לקבלן ההקמה של הפרויקט
(EPC) ובפברואר 2013 החל בשטח שלב ההקמה של הפרויקט, אשר החל בהפעלה מסחרית בדצמבר 2015. בניית התחנה יוצרת תעסוקה ישירה ועקיפה עם למעלה מ- 350 אנשי תכנון, רכש והקמה, רובם מהישובים בסביבה ומספקת עבודה למפעלים וקבלנים רבים בארץ.

התחנה מופעלת באמצעות גז טבעי כדלק עיקרי וסולר כגיבוי. לצורך אספקת הגז הטבעי, חתמה החברה על הסכם אספקת גז טבעי עם שותפות תמר ועם החברות נתיבי גז טבעי לצורך הולכתו בלחץ גבוה וחברת נגב גז טבעי בע"מ עבור חלוקת הגז בלחץ הנמוך.

היקף הייצור של התחנה הינו כ- 120 מגהוואט חשמל במחזור משולב (טורבינת גז, מחוללי קיטור וטורבינת קיטור) וכ-110 טון קיטור/שעה. תחנת הכח מספקת את כל צרכי החשמל והקיטור של מפעל אדמה מכתשים בעלויות מוזלות ובאמצעות רשת החשמל הארצית מספקת את עודפי החשמל והקיטור לצרכנים נוספים וכן לחברת החשמל.

יעיל. מוזל וירוק!

בנוסף לייצור ואספקה של חשמל, תחנת הכוח מספקת ביתירות גבוהה למפעל מכתשים ולמפעלים בנאות חובב שירותי תעשיה מסוגים שונים כגון קיטור, מים מטופלים ואויר דחוס:

קיטור – תחנת הכוח תייצר קיטור בכמות מקסימלית של כ-110 טון קיטור שעתי באמצעות שני מחוללי קיטור
(HRSG) וככל שיידרש, באמצעות תוספת מבערי עזר, היקף הייצור של הקיטור אף יכול להגיע לכ-135 טון קיטור שעה. הקיטור מסופק למפעל אדמה מכתשים ולמפעלים נוספים בנאות חובב.

מים מטופלים – מתקן הטיפול במים בעל יכולת ייצור של כ-300 מ"ק שעה בטכנולוגיית RO ו-EDI מאפשר את אספקת המים המטופלים הנדרשים לתחנת הכוח ולצרכני הקצה השונים, לצרכי אספקת הקיטור והכל תוך שמירה על חיסכון במים ויתירות מקסימאלית.

אויר דחוס – אספקת אויר דחוס מבוססת על מדחסי אויר בורגיים, כאשר בכל עת מדחס אחד משמש לגיבוי.

תפעול תחנת הכוח במהלך שנות התפעול יבוצע ע"י חברת אזום, החברה המתפעלת והמתחזקת אף את תחנת הכוח דוראד אנרגיה בע"מ ואשדוד אנרגיה.

מדיניות סביבתית

לספק פתרונות אנרגיה מתקדמים ואמינים בנצילות אנרגטית מרבית, המותאמים לצרכיהם של הלקוחות והסביבה בה התחנה פועלת, תוך שמירה על דרישות החוק והתקינה הסביבתית העדכניים ביותר.

פניות בנושא איכות סביבה ניתן להפנות למר אלכס גולומב בדוא"ל: alexg@ezom.co.il