אשדוד אנרגיה

אשדוד אנרגיה

חברת אשדוד אנרגיה הינה עוד פרויקט מתקדם של קבוצת אדלטק אשר הופך את חזון החשמל הפרטי ואת התאמת החשמל לצרכן באופן אישי למציאות. התחנה המתקדמת נבנתה בצמידות למפעל אדמה אגן באזור התעשייה הצפוני של העיר אשדוד בהיקף השקעה של כ-100 מיליון $ ומועד הפעלתה המסחרית החל בדצמבר 2015.

תחנת הכוח פועלת על בסיס גז טבעי ולשם כך חתמה החברה על הסכם אספקת גז טבעי עם שותפות תמר. התחנה מספקת חשמל וקיטור למפעל אדמה אגן ובאמצעות רשת החשמל הארצית מספקת חשמל לצרכני חשמל שונים נוספים. עודפי חשמל נמכרים לחברת החשמל.

תחנת הכוח פועלת במחזור משולב שמאפשר ייצור של חשמל וקיטור בנצילות גבוהה ומייצרת כ-55 מגהוואט ועד 40 טון קיטור שעתי (טורבינת גז, מחוללי קיטור וטורבינת קיטור). במהלך התהליך מנוקז קיטור לטובת תהליכי הייצור באדמה אגן וכן לטובת צרכנים אחרים שמתקשרים עם החברה. לצורך הבטחת אספקת קיטור רציפה גם בזמנים בהם תחנת הכוח אינה פועלת, הוקם דוד עזר לגיבוי.

יעיל. מוזל וירוק!

באוגוסט 2012 נחתמו הסכמי המימון (סגירה פיננסית) עם קונסורציום מממנים בהובלת בנק לאומי לישראל אליו הצטרפו – כלל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ופסגות. הסכם המימון שנחתם הכיל במסגרתו את מימון תחנת הכוח רמת נגב אנרגיה בע"מ ואשדוד אנרגיה בע"מ בהיקף כולל של למעלה ממיליארד ₪ ובתוספת הון עצמי.

חברת M+W ישראל נבחרה לקבלן ההקמה של הפרויקט
(EPC) ובפברואר 2013 החל בשטח שלב ההקמה של הפרויקט, המתוכנן אשר החל בהפעלה מסחרית בדצמבר 2015. בניית התחנה יוצרת תעסוקה ישירה ועקיפה עם למעלה מ-350 אנשי תכנון, רכש והקמה, רובם מהישובים בסביבה ומספקת עבודה למפעלים וקבלנים רבים בארץ.

תפעול תחנת הכוח במהלך שנות התפעול יבוצע ע"י חברת אזום, החברה המתפעלת והמתחזקת אף את תחנת הכוח דוראד אנרגיה בע"מ ורמת נגב אנרגיה.

מדיניות סביבתית

לספק פתרונות אנרגיה מתקדמים ואמינים בנצילות אנרגטית מרבית, המותאמים לצרכיהם של הלקוחות והסביבה בה התחנה פועלת, תוך שמירה על דרישות החוק והתקינה הסביבתית העדכניים ביותר.
פניות בנושא איכות סביבה ניתן להפנות למר אלכס גולומב בדוא"ל: alexg@ezom.co.il